Regulamin

1. Każda osoba dodająca wpisy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu.

2. Dodanie wpisu uznajemy za skuteczne, jeśli zawiera stworzony tylko na potrzeby naszego serwisu opis strony internetowej będącej przedmiotem wpisu.

3. Osoba dodająca wpis dba o jego poprawność językową i zgodność podawanych treści ze stanem faktycznym.

4. Osoba dodająca wpis bierze na siebie pełną odpowiedzialność za treść wpisu i jego przedmiot, w tym w szczególności za ich zgodność z prawem.

5. Administracja rezerwuje sobie prawo do weryfikacji wszystkich wpisów dodawanych przez użytkowników serwisu i ich dowolnej modyfikacji.

6. Regulamin serwisu może zostać zmieniony przez administrację dowolnej chwili.

7. Użytkownicy dodający wpisy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu w brzmieniu opublikowanym na stronie serwisu.